دی ۲۴, ۱۳۹۹

جدول لیگ دسته سه کشور هفته دوم

رتبه نام تیم بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز ۱ ون پارس نقش جهان ۲ ۲ ۰ ۰ ۷ ۲ ۵+ ۶ […]
دی ۱۹, ۱۳۹۹

جدول لیگ دسته سه کشور هفته اول

رتبه نام تیم بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز ۱ ون پارس نقش جهان ۱ ۱ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳+ ۳ […]