اسفند ۳, ۱۳۹۸

جدول لیگ برتر فوتبال استان کرمان هفته یازدهم

رتبه نام تیم بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز ۱ مشیز کرمان ۱۵ ۶ ۳۵ ۲ شهید زحمتکشان جیرفت ۱۶ ۵ ۲۹ […]
اسفند ۳, ۱۳۹۸

جدول لیگ برتر فوتبال استان کرمان هفته دهم

رتبه نام تیم بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز ۱ مشیز کرمان ۱۵ ۳۵ ۲ شهید زحمتکشان جیرفت ۱۶ ۲۹ ۳ سلاله […]