سیستم

* بطور پایه تمام تیم های مشیز با سیستم 4-2-3-1 بازی می کنند اما این سیستم به سبب نوع بازی حریف در دقایق مختلف بازی، به 4-4-2 و یا 4-3-3 تغییر پیدا می کند

فلسه کلی بازی تیم های باشگاه مشیز کرمان


- دفاعی

* دفاع منطقه ای با پرس، حمایت و پوشش، تیم ها باید قادر به بازی در ایجاد پرس فشرده در پایین میانه و خصوصا بالا در سطح بسیار خوب باشند
- پاس دادن

* انتقال سریع از دفاع به حمله-پشت توپ قرار گرفتن در اسرع وقت با تلاش کردن برای برنده شدن توپ های برگشتی از دفاع در اولین زمان
* انتقال سریع از دفاع به حمله، پس از تصاحب توپ، سعی به بازی با اولین پاس رو به جلو به سمت حریف نامتعادل، هم تیمی ها باید بازیکن با توپ را خیلی سریع برای دستیابی به مزیت های گوناگون حمایت کنند
-هجومی

* تیم های مشیز باید بازی هجومی و سریع با کمترین زمان و بیشترین حرکات ترکیبی از سوی تمامی بازیکنان در مناطق مختلف زمین حتی صاحب توپ نیستند، پیاده بکنند. ایجاد زاویه های باز برای بازیکن صاحب توپ