رتبهنام تیمبازی‌هابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
۱ون پارس نقش جهان۱۱۰۰۴۱۳+۳
۲استقلال کیش۱۱۰۰۳۰۳+۳
۳دماوند فارس۱۱۰۰۲۱۱+۳
۴عقاب شیراز۱۰۰۰۱۰۱+۳
۵مشیز کرمان۱۰۱۰۰۰۰۱
۶هرنگ جوان بستک هرمزگان۱۰۱۰۰۰۰۱
۷سنگ آهن بافق۰۰۰۰۰۰۰۰
۸شاهین زاهدان۰۰۰۰۰۰۰۰
۹فولاد هرمزگان۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰خلیج فارس میناب۱۰۰۱۱۲۱-۰
۱۱استوک مرودشت۱۰۰۱۱۰۱-۰
۱۲صنعت فولاد اصفهان۱۰۰۱۰۳۱-۰
۱۳رضوانی اصفهان۱۰۰۱۱۴۳-۰